انتصاب برخی از روسای کمیسیون های علمی همایش تمدن نوین اسلامی
1397-01-26
انتصاب برخی از روسای کمیسیون های علمی همایش تمدن نوین اسلامی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، خانم دکتر کیاسالاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رئیس همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه، طی احکامی جداگانه آقایان دکتر محمد نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ، دکتر مرتضی افشاری عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، دکتر غلامرضا گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر محمد مهدی اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران را به ترتیب به ریاست کمیسیون اقتصاد، هنر و معماری، مدیریت و حکمرانی و علوم سیاسی منصوب کرد.

همچنین دکتر جهان بین دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی، طی حکمی دکتر سید سعید اسماعیلی صابر  و دکتر توحید محرمی را به عنوان دبیر کمیسیون طب و سلامت و دبیر کمیسیون آینده پژوهی منصوب نمود.