متقاضیان شرکت در فراخوان چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی می بایست برای ارسال چکیده و اصل مقالات ابتدا در سایت همایش ثبت نام نمایند و از طریق صفحه شخصی اختصاصی خود نسبت به ارسال محتوا اقدام نمایند.