1. ارسال 220 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش/ اطلاعیه مهم در خصوص مقالات
2. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
3. انتشار مجموعه مقالات سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
4. تغییر عنوان کمیسیون حقوق
5. انتصاب اعضای کمیسیون طب و سلامت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
6. انتشار نخستین شماره دو فصلنامه مطالعات تمدن نوین اسلامی
7. اعلام مقالات برتر سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
8. فراخوان چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
9. اعضای کمیته کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه منصوب شدند
10. انتصاب اعضا و دبیر کمیسیون آینده پژوهی همایش تمدن نوین اسلامی
11. راه اندازی کانال همایش تمدن نوین اسلامی در پیام رسان سروش
12. انتصاب دبیر و اعضا کمیسیون هنر و معماری همایش ملی تمدن نوین اسلامی
13. انتصاب اعضا و دبیر کمیسیون علوم سیاسی همایش تمدن نوین اسلامی
14. انتصاب اعضا و دبیر کمیسیون های مدیریت و حکمرانی و اقتصاد همایش تمدن نوین اسلامی
15. فراخوان مقاله برای فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی
16. اطلاعیه مهم
17. تسلیت درگذشت جناب آقای دکتر حسین خزائی
18. انتصاب برخی از روسای کمیسیون های علمی همایش تمدن نوین اسلامی