انتشار مجموعه مقالات سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
1397-07-16
انتشار مجموعه مقالات سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

به حول و قوه الهی، مجموعه مقالات سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در دو مجلد و بالغ بر 1200 صفحه منتشر شد. در این دو مجلد، 58 مقاله پذیرش شده برای ارایه در همایش، منتشر شده اند.

مجموعه مقالات/جلد اول

مجموعه مقالات/جلد دوم