اعلام مقالات برتر سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
1397-03-19
اعلام مقالات برتر سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

ضمن قدردانی از تمام پژوهشگران عزیز که مقالات علمی خود را برای سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی ارسال کردند به استحضار می رساند در ابتدا 57 مقاله از میان 230 مقاله ارسالی به همایش برای ارایه در روز همایش انتخاب شد و در مرحله بعدی 4 مقاله برتر به شرح ذیل از این میان انتخاب و معرفی می شوند.

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان مقاله

نام کمیسیون

1

 

محسن دیبایی صابر

تبیین مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

 

کمیسیون تعلیم و تربیت

2

حسن تلاشان – محمد طبرسی

واکاوی و تحلیل جایگاه اجتماع جهانی مراسم اربعین حسینی در تحقق تمدن نوین اسلامی-

 

کمیسیون فرهنگی اجتماعی

3

رضا مقیسه- علیرضا کیقبادی- عبدالرحیم پدرام

علائم پیدایش تمدن نوین اسلامی؛ هشداری برای ایجاد وتقویت سازمان های تمدن ساز

 

کمیسیون آینده پژوهی

4

 

مجتبی قنبردوست

واکاوی نظریه های دولت سازی در تمدن های غرب واسلامی

 

کمیسیون علوم سیاسی