فراخوان چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
1397-03-08
فراخوان چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

به حول و قوه الهی، چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در اسفند 1397 در دانشگاه شاهد برگزار می گردد. از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و طلاب گرامی دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. جزئیات ضروری در سایت همایش موجود است.