اعضای کمیته کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه منصوب شدند
1397-02-31
اعضای کمیته کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه منصوب شدند

 

.به گزارش «روابط عمومی» دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه در احکام جداگانه ای اعضای کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه را منصوب کرد 

براساس این حکم، خانم دکتر زهرا کیاسالاری معاون پژوهش و فناوری و دبیر کمیته، حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادوی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر توجهی، رئیس دانشکده علوم انسانی، به عنوان اعضای حقوقی، آقای دکتر کشاورز ترک، خانم دکتر قطبی، آقای دکتر فرزاد جهان بین، به عنوان اعضای حقیقی این کمیته منصوب شدند