انتصاب دبیر و اعضا کمیسیون هنر و معماری همایش ملی تمدن نوین اسلامی
1397-02-19
انتصاب دبیر و اعضا کمیسیون هنر و معماری همایش ملی تمدن نوین اسلامی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد، طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر زهرا کیاسالاری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شاهد و رئیس همایش، دکتر علیرضا چارئی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، دکتر محمد خزائی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حسنعلی پورمند عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر خشایار قاضی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، آقای محمد علی رجبی به عضویت کمیسیون هنر و معماری چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی​ منصوب شدند.

 
انتصاب این اعضاء بنا به پیشنهاد دکتر افشاری رئیس کمیسیون هنر و معماری و تایید دبیر علمی همایش صورت گرفته است.


همچنین در حکمی جدا گانه دکتر فرزاد جهان بین دبیر علمی و رئیس دبیرخانه همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه و بنا به پیشنهاد دکتر افشاری رئیس کمیسـیون هنر و معماری، دکتر سید رضا حسینی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد را به عنوان دبیر کمیسیون هنر و معماری چهارمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی منصوب نمود.