انتصاب اعضای کمیسیون طب و سلامت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
1397-05-02
انتصاب اعضای کمیسیون طب و سلامت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

طی احکام جداگانه ای، سرکارخانم دکتر کیاسالاری معاون محترم پژوهش وفناوری و رئیس همایش، اعضا کمیسیون طب وسلامت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی را منصوب کردند.

جناب آقای دکتر حسن تاجبخش عضو محترم پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی
جناب آقای دکتر سید حسن مقدم نیا عضو محترم پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

جناب آقای دکتر مسعود مقدم نیا عضومحترم هیات علمی دانشگاه شاهد
جناب آقای دکتر محمد مصدق عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر رضا منتظر
جناب آقای دکتر مجتبی پارسا عضومحترم هیات علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محمدحسین آیتی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر ایرج نبی پورعضو محترم پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی
سرکارخانم دکتر زهره الهیان عضو محترم پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی
جناب آقای دکتر غلامرضا نورمحمدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر شهرام توفیقی عضومحترم هیات علمی دانشگاه بقیه ا... الاعظم (عج