انتشار نخستین شماره دو فصلنامه مطالعات تمدن نوین اسلامی
1397-04-09
انتشار نخستین شماره دو فصلنامه مطالعات تمدن نوین اسلامی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، اولین شماره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی ویژه بهار و تابستان 97به سردبیری دکتر محمد رحیم عیوضی و به همت دبیرخانه دائمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی منتشر شد.

دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال نمایند.

علاقه مندان می توانند برای دریافت متن کامل این دوفصلنامه به سامانه نشریات الکترونیکی دانشگاه به نشانی http://ref.shahed.ac.ir/bd4f96  مراجعه نمایند.

 

 tarh jeld.jpg