انتصاب اعضا و دبیر کمیسیون آینده پژوهی همایش تمدن نوین اسلامی
1397-02-31
انتصاب اعضا و دبیر کمیسیون آینده پژوهی همایش تمدن نوین اسلامی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، طی احکام جداگانه ای خانم دکتر کیاسالاری معاون پژوهش وفناوری و رئیس همایش، اعضا کمیسیون آینده پژوهی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی را منصوب کردند.

 

اسامی اعضای کمیسیون آینده پژوهی بدین شرح می باشد:

آقای دکتر محمدرضا دهشیری عضو م هیات علمی دانشکده روابط بین الملل

آقای دکتر حاکم قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

آقای دکتر غلامرضاگودرزی عضو ھیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر محرمی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات

آقای دکتر پدرام عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

آقای  دکترسید محمد حسین حسینی مقدم عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 آقای دکتر مطلبی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

آقای دکتر گروسی عضو هیات علمی دانشگاه رجا

آقای دکتر علیرضا کیقبادی

 

همچنین دکتر فرزاد جهان بین رئیس دبیرخانه دائمی همایش تمدن نوین اسلامی طی حکمی دکتر محرمی را به عنوان دبیر کمیسیون آینده پژوهی منصوب کردند.